Forum prezentujące projekty i badania z wykorzystaniem Polipsychografu.

opioidy

Sprawność funkcji poznawczych i psychomotorycznych w terapii opioidowej - projekt badawczy prowadzony z udziałem chorych, cierpiących z powodu bólu przewlekłego.

Status: w realizacji

Opracowanie i wdrożenie usługi diagnostycznej dotyczącej funkcjonowania poznawczego i emocjonalnego młodzieży po przebytej infekcji COVID-19 lub w związku z negatywnymi skutkami psychologicznymi pandemii - projekt realizowany przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Małopolskie Centrum Biotechnologii oraz Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach rozwoju systemu diagnostyki Polipsychograf.

Status: w realizacji

Pomiar zmiennych psychologicznych u chorych poddanych dializie - projekt realizowany przy okazji badań prowadzonych na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, dotyczących wpływu drgań niskiej częstotliwości na przebieg procesu hemodializy.

ryc

Status: w realizacji

Klinika chorób autoimmunologicznych - zmienne psychologiczne istotne w przebiegu chorób przewlekłych o charakterze reaumatoidalnym Realizowany w Klinice Reumatologii i Immunologii

Status: w realizacji

Funkcjonowanie poznawcze młodzieży szkolnej grającej w gry wideo - rozprawa na stopień doktora nauk humanistycznych realizowana na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Status: zakończono

Determinanty pomyślnego starzenia seniorów aglomeracji śląskiej - projekt Śląskiego Uniwersytetu Medycznego realizowany pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Status: zakończono

Więcej w:

Determinanty pomyślnego starzenia się seniorów aglomeracji śląskiej, 2018,
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, [173] s., ISBN 978-83-7509-370-4

Sprawność psychomotoryczna kierowców - rozprawa na stopień doktora nauk o zdrowiu, której celem było określenie sprawności psychomotorycznej kierowców zawodowych w zależności od wieku z uwzględnieniem ich cech osobowości, emocjonalności i satysfakcji z życia.

Status: zakończono

Piotr Uchroński. Analysis of the operation of the ground handling agent in the aspect of safety. Akademia WSB. Journal of KONBiN 2020 Volume 50, Issue 1 DOI 10.2478/jok-2020-0019

Status: zakończono

Ustanowienie przez Valeriana Romanowskiego na Stadionie Narodowym rekordu Guinnessa w jeździe na rowerze w warunkach głębokiego chłodu (poniżej minus 100 stopni Celsjusza) - badanie poziomu sprawności poznawczej i psychomotorycznej przed i po wysiłku związanym obciążeniem organizmu czynnikami ekstremalnymi.

Więcej w:

Status: zakończono

Valerjan Romanowski. Morsowanie. Jak świadomie obcować z zimnem. Wydawnictwo Pascal 2021.

Sprawność psychomotoryczna i poznawcza chorych po udarze mózgu i rehabilitacji - rozprawa na stopień doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu, realizowana na Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. W zamyśle Autora praca poszerza stan wiedzy o związku zmiennych psychologicznych z efektami rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu, jak również odpowiedniej modyfikacji postępowania terapeutycznego.

Status: zakończono

Sprawność psychomotoryczna i poznawcza osób poddanych działaniu wibracji - projekt realizowany z udziałem pracowników firmy Vitberg z Nowego Sącza, produkującej materace wibracyjne.

Status: zakończono

"36,6" - program stacji TVN, przedstawiający przy pomocy ekspertów najnowsze technologie stosowane w diagnostyce a także terapii i profilaktyce wielu chorób. Sezon 6, odcinek 8.

Status: zakończono