System umożliwia wszechstronną i kompleksową diagnostykę psychologiczną osób w różnych grupach wiekowych. Matryce testowe można dostosować do możliwości osoby badanej, wynikających z zasobów intelektualnych, zakresu i rodzaju obciążeń chorobowych czy też istniejących dysfunkcji.

Szczególną wartość opracowany system posiada w odniesieniu do obowiązkowych badań na wybrane stanowiska pracy, związane ze szczególnym zagrożeniem zdrowia lub wymagających szczególnych predyspozycji w zakresie sprawności funkcji psychomotorycznych.

Dodatkowo System pozwala na określenie aktualnego poziomu sprawności funkcjonalnej układu nerwowego oraz tych zmiennych, które w istotny sposób go modyfikują (np. reaktywność, nastrój, cechy osobowości i temperamentalne samoocena i in).

Główne obszary wykorzystania systemu to:

diagnostyka w zawodach trudnych i niebezpiecznych

transport, psychologia i medycyna pracy

badania przydatności zawodowej

służby mundurowe i ratownicze, rekrutacja i zarządzanie zasobami ludzkimi

diagnostyka mierzalnych zmiennych psychologicznych i psychofizjologicznych

pozwolenie na broń, psychologia sportu

diagnostyka funkcji poznawczych

dzieci w wieku szkolnym, osoby w okresie starzenia

 

psychologia kliniczna

zaburzenia afektywne, osoby obciążone chorobami, z zespołem otępiennym, po urazach neurologicznych,

diagnostyka sprawności psychomotorycznej

osoby poddane terapii farmakologicznej a także wszelkim formom rehabilitacji

Prezentowany system jest propozycją dla psychologów, lekarzy, farmakologów, pedagogów oraz wszystkich specjalistów, dla których niezbędna jest całościowa ocena poziomu funkcjonowania człowieka. Z powodzeniem jest wykorzystywany w wielu projektach a także eksperymentach naukowych.