Inspiracją i oparciem metodologicznym dla prezentowanego systemu stała się popularna w ostatnich latach mikrogenetyczna teoria funkcji mózgu, opracowana przez amerykańskiego neurologa i neuropsychologa Jasona W. Browna, która umożliwia zrozumienie zmian zarówno w myśleniu jak i zachowaniu pod wpływem czynników zewnętrznych – stresu, zmęczenia, starzenia się organizmu czy też obciążeń chorobowych a także stosowanych w ich leczeniu środków farmakologicznych.
W tradycyjnym ujęciu diagnosta stara się opisać stan badanego, określając poszczególne zmienne oraz ich parametry. Przypisuje im określone wartości liczbowe, choć każdy klinicysta wie, że najczęściej opisywany w danej chwili stan już nie istnieje.
Zdaniem Browna, powinniśmy się skoncentrować na analizie procesu zmian, które dokonują się u badanego w trakcie procesu diagnostycznego a ewentualne niedyspozycje postrzegać w kontekście różnic indywidualnych lub też konkretnych deficytów.

Podstawowe elementy systemu:

 • monitor ekspozycyjny z klawiaturą badawczą;
 • jednostka zarządzająca procesem diagnostycznym (komputer, tablet, smartfon);
 • oprzyrządowanie zewnętrzne (elektrody do pomiaru parametrów fizjologicznych,        słuchawki, klawiatura nożna);
 • specjalistyczne oprogramowanie zawierające zadania testowe oraz narzędzia do ich parametryzowania;
 • Innowacyjność:

 • możliwość wielokrotnego stosowania testów, zmienna wyuczenia została ograniczona        do minimum;
 • minimalizacja czynników zakłócających o charakterze językowym oraz kulturowym –        testy typu „culture free”;
 • praktycznie nieograniczone możliwości rozbudowy matryc testowych, zmiany        parametrów ekspozycyjnych, tworzenie kwestionariuszy i wywiadów
 • eksport wyników do arkusza kalkulacyjnego
 • przeprowadzenie badań w środowisku badanego – zestaw mobilny;
 • możliwość stworzenia wybranej wersji językowej
 • ZADANIA TESTOWE - przykłady