You are currently viewing Dziękujemy WSB-NLU

Dziękujemy WSB-NLU

W imieniu grupy Psychotronics pragniemy serdecznie podziękować władzom Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis Uniwersity w Nowym Sączu za przygotowanie i czynny udział w prezentacji systemu Polipsychograf.


Dziękujemy jednocześnie za zaufanie, wyrażone podpisaniem z Uczelnią umowy o współpracy w zakresie realizacji wspólnych projektów badawczych a także rozwoju narzędzi do diagnostyki psychofizjologicznej.